Share

Penyata Jawatankuasa 2019

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Penyata Jawatankuasa 2017

Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

 Jawantankuasa Hak dan Kebebasan

Penyata Jawatankuasa 2016

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Peraturan Tetap

Jawatankuasa Kira-kira Wang Kerajaan PAC

Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

 

Penyata Jawatankuasa 2015

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawantankuasa Hak dan Kebebasan

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

 

Penyata Jawatankuasa 2014

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Peraturan Tetap

 

Penyata Jawatankuasa 2013

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

 

Arkib