Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

139) PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

 1. Siapakah ahli lembaga dan pengurusan kanan PKNS kini?

  AHLI PERBADANAN PKNS

   

  1. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Khalid bin Ibrahim Menteri Besar Selangor

   

  1. Dato’ Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

   

  1. Dato’ Noordin bin Sulaiman Pegawai Kewangan Negeri Selangor

   

  1. Bhg. Dato’ Ir. Hj. Hamizan Bin Mohd. Inzan Pengarah Kerja Raya Selangor

   

  1. Tuan Ir. Iskandar bin Abdul Samad ADUN Kawasan Cempaka

   

  1. Puan Teresa Kok Suh Sim Ahli Parlimen Seputeh

   

  1. Tuan Mohamed Azmin bin Ali ADUN Kawasan Bukit Antarabangsa

   

  1. Bhg. Datuk Razali bin Che Mat Pengarah Seksyen Pembangunan Wilayah Jabatan Perdana Menteri

   

  1. Bhg. Datuk Nozirah binti Bahari

  Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan) Kementerian Kewangan

   

  1. Bhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir Timbalan Setiausaha

  Bahagian Pengurusan Pinjaman Dan Pasaran Kewangan, Perbendaharaan Kementerian Kewangan

   

  1. Bhg. Dato’ Mohd Salleh bin Mahmud Ahli Bebas

  (Mantan Ketua Akauntan Negara)

   

  AHLI PENGURUSAN PKNS

   

  1. Bhg. Tuan Othman bin Haji Omar Pengurus Besar

   

  1. Puan Hajah Noraida binti Haji Mohd Yusof

  Timbalan Pengurus Besar Pentadbiran dan Pembangunan

   

  1. Tuan Ir. Abdul Ghani bin Hashim Timbalan Pengurus Besar (Teknikal)

   

  1. Bhg. Datin Paduka Norazlina binti Zakaria Timbalan Pengurus Besar (Perhubungan Korporat)

   

  1. Puan Hajah Norita binti Mohd. Sidek Setiausaha Kerja

   

  1. Puan Hajah Siti Zubaidah binti Haji Abdul Jabar Kontroler Pembangunan Wilayah Utara

   

  1. Puan Norzila binti Sidek

  Pengurus Kanan Pembangunan Bisnes

   

  1. Tuan Ir. Izharuddin bin Abd. Rahman Pengurus Kanan Pengurusan Projek

   

  1. Puan Hajah Roziah binti Ahmad Kontroler Pembangunan Wilayah Tengah

   

  1. Tuan Haji Lokman bin Haji Abdul Kadir Kontroler Pembangunan Wilayah Selatan

   

 2. Nyatakan struktur, perjawatan, jawatankuasa-jawatankuasa dalam PKNS serta fungsinya?

  1. PKNS diterajui oleh Ahli Perbadanan yang dilantik oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Enakmen PKNS. Ahli-ahli jawatankuasa Perbadanan adalah seimbang dengan wakil-wakil daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri sekarang ialah melantik Ahli Perbadanan Bebas yang profesional bagi memastikan proses membuat keputusan dibuat secara profesional. Manakala wakil Kerajaan Pusat pula terdiri daripada dua orang wakil yang dilantik oleh Kementerian Kewangan dan seorang wakil yang dilantik oleh Jabatan Perdana Menteri.

   

  Bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran PKNS, Ahli-ahli Perbadanan telah menubuhkan beberapa jawatankuasa peringkat Perbadanan. Ia meliputi Jawatankuasa Kewangan, Jawatankuasa Tender, Jawatankuasa Perjawatan dan Tatatertib, Jawatankuasa Exco, Jawatankuasa Audit serta Jawatankuasa Tadbir Urus dan Integriti. Jawatankuasa Audit dipengerusikan oleh mantan Ketua Akauntan Negara dan Jawatankuasa Tadbir Urus dan Integriti pula dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.

   

  Kesemua jawatankuasa ini mempunyai bidang kuasa masing-masing namun semua keputusan yang dibuat di peringkat jawatankuasa perlu diluluskan di dalam Mesyuarat Ahli Perbadanan PKNS dengan Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang merupakan Pengerusi Ahli Perbadanan.

   

  Bil Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Fungsi
  1. Kewangan Pengerusi :

  Y.B. Dato’ Noordin bin Sulaiman

   

  Ahli :

  Y.Bhg Dato’ Tarmedi bin Hj Omar

   

  Y. Bhg. Datuk Norzirah binti Bahari

  1.         Meluluskan harga jualan dan kadar sewa bagi hartanah-hartanah (rumah, kedai dan tanah)                                 yang

  dibangunkan oleh PKNS.

   

  2.         Meluluskan rayuan pengurangan harga jualan dan kadar sewa bagi hartanah-hartanah yang dibangunkan PKNS.

      Y.Bhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir

   

  Y.Bhg. Tuan Othman bin Hj Omar

   

  3. Meluluskan rayuan pengurangan denda lewat kena bayar yang melebihi RM50,000 ke atas                 kelewatan pembayaran            bagi

   

      Pengurus Besar PKNS   pembelian mana-mana hartanah                                 yang dibangunkan PKNS.
    4. Meluluskan sumbangan kewangan kepada       mana-mana badan/agensi               bagi jumlah               yang melebihi RM10,000.
    5. Meluluskan                           prosedur kewangan PKNS selain yang telah ditetapkan oleh                        pekeliling- pekeliling Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia.
    6. Meluluskan permohonan   pinjaman PKNS daripada mana- mana                                          institusi kewangan.
    7. Meluluskan insentif untuk tujuan promosi jualan.
    8. Meluluskan apa-apa fi atau bayaran bagi tujuan selain daripada bayaran                aktiviti

  perniagaan                                biasa PKNS.

        1. Meluluskan penambahan                     atau pengurangan modal di benar      atau            modal diterbitkan bagi mana- mana    syarikat               anak atau syarikat bersekutu atau    penerbitan               atau pemberian opsyen ke

   

        atas modal yang belum di terbit bagi mana- mana syarikat anak atau syarikat bersekutu atau penerbitan baru bagi apa-apa jenis saham di dalam syarikat anak atau syarikat bersekutu.

   

  2.         Meluluskan pewujudan apa-apa morgej, caj atau apa-apa sekatan ke atas mana-mana hartanah atau aset PKNS.

   

  3.         Meluluskan pengisytiharan                     atau pembayaran                     dividen atau                            lain-lain pemberian keuntungan setiap               syarikat                 anak sama                 ada         dalam bentuk tunai atau harta.

   

  4.         Meluluskan penggunaan                                          atau pemakaian mana-mana pindaan yang nyata di dalam                                 polisi

  perakaunan setiap syarikat anak selain daripada yang telah ditetapkan                       oleh undang-undang atau polisi           perakaunan yang diterima pakai dari semasa ke semasa.

        1. Meluluskan penerbitan atau penyediaan atau memberi       kebenaran

  kepada man-mana syarikat      anak     atau

   

        syarikat                              bersekutu untuk menerbitkan atau menyediakan apa-apa bentuk                                   gerenti, pampasan atau lain-lain sokongan sama ada dalam                                         bentuk kewangan atau tidak yang mana ia akan menyebabkan PKNS atau              mana-mana syarikat anak atau mana-mana syarikat bersekutu menanggung apa-apa bentuk hutang yang berkaitan dengan pinjaman , kemudahan kredit atau lain-lain sumber kewangan yang dikehendaki oleh mana- mana syarikat anak atau syarikat bersekutu.

   

  2.         Meluluskan pengisytiharan                     atau pembayaran bonus, fi, insentif, elaun dan lain- lain            emolumen               atau kemudahan                            kepada Ahli-ahli           Lembaga Pengarah dan Ahli-ahli Jawatankuasa        Kerja (EXCO)              syarikat- syarikat anak.

   

  3.         Meluluskan                                    dan melaksanakan kuasa untuk memberi gerenti atau pampasan bagi jumlah yang tidak melebihi RM100 juta.

   

  4.         Menyokong                                    dan memperakukan bajet tahunan PKNS untuk dibentangkan kepada

   

        Ahli-ahli                      Perbadanan dan seterusnya kepada

  Y.A.B     Dato’                Menteri Besar untuk kelulusan.

        9.                       Memantau          prestasi

  kewangan                                PKNS termasuklah kedudukan aliran wang tunai, prestasi bajet dan keuntungan                                          yang dicatatkan.

   

  10.                  Memantau          prestasi

  kewangan                            syarikat- syarikat     anak                    PKNS terutamanya keuntungan                             yang dicatatkan.

   

  2.

   

  Tender

   

  Pengerusi : YB Dato’ Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi

   

  Ahli:

  YB Dato’ Noordin bin Sulaiman

   

  Y.Bhg. Dato’ Ir Hj Hamizan bin Mohd Inzan

   

  Y. Bhg. Datuk Norzirah binti Bahari

   

  Y.Bhg. Tuan Othman bin Hj Omar Pengurus Besar PKNS

  1.        Mempertimbangkan tender                          mengenai perolehan              (kerja, bekalan                                            dan

  perkhidmatan) yang dianggarkan melebihi RM500,000.

   

  2.       Mempertimbangkan dan menyetuju terima tender berasaskan kepada prinsip, dasar dan peraturan PKNS serta yang                                paling

  menguntungkan.

   

  3.       Memeriksa dan meneliti pendaftaran                    dengan Kementerian Kewangan atau Pusat                         Khidmat Kontraktor    (PKK)               dan Lembaga Pembangunan              Industri Pembinaan                 Malaysia (LPIPM/CIDB),                 iklan tender,               spesifikasi

   

        tender, dokumen tender (jika perlu), jadual tender yang disediakan oleh Jawatankuasa Pembuka            Tender,

  laporan                          penilaian teknikal dan laporan penilaian kewangan dan lain-lain.

        1.         Memastikan pelawaan tender                         mematuhi tatacara pengurusan tender yang berkuat kuasa. Bagi tender bekalan, pelawaan hendaklah di kalangan pembuat sahaja dan tiada                                           pembuat tempatan,              tender hendaklah dipelawa di kalangan pembekal. Tender tidak boleh dipelawa di kalangan pembuat tempatan dan pembekal.

   

  2.         Menyemak keupayaan teknikal dan kewangan penender.

   

  3.         Mempertimbangkan dan memutuskan       tender

  yang                        paling

  menguntungkan dengan mengambil kira harga, perkhidmatan atau kegunaan                             barang,

  kuantiti,                              tempoh penyerahan                                      atau

  penyiapan,                 kos penyelenggaraan dan faktor-faktor lain yang berkaitan.

   

  4.       Memutuskan          untuk

   

        menender semula atau mengesyorkan kaedah perolehan yang lain. Jika Jawatankuasa Tender            mendapati tatacara perolehan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan atau mengesyaki perkara luar aturan berlaku;

   

  5. Mempertimbangkan dan menyetuju terima tender dengan                  syarat keputusan hendaklah sebulat suara dan selaras dengan had nilai yang diluluskan.

        4.       Sekiranya                                                  ahli Jawatankuasa Tender masih memerlukan maklumat                                 lanjut

  daripada         penender

  mengenai          sesuatu

  perkara                             semasa mesyuarat bersidang, Jawatankuasa boleh meminta                                           PKNS mendapatkan maklumat berkenaan.

   

  5.      Melanjutkan tempoh sah laku  tender sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat.

  3. EXCO Pengerusi: YB Tuan Mohamed Azmin Ali

   

  Ahli:

  YB Tuan Iskandar bin Abdul Samad

  1.        Meluluskan apa-apa perjanjian usaha sama, perkongsian                                   atau berkongsi keuntungan dengan nilai pelaburan tidak melebihi RM2 juta.

   

  2.        Meluluskan                                Pelan Pembangunan Tahunan

   

      YB Puan Teresa Kok Suh Sim

   

  Y. Bhg. Datuk Norzirah binti Bahari

  PKNS     dan     syarikat- syarikat anak (termasuk apa-apa             pindaan, perubahan, penambahan                    yang berkenaan).
   

  Y.Bhg. Datuk Razali bin Che Mat

  3. Meluluskan pembelian, penjualan                                   atau

  pelaburan;                                   atau memberi aku janji berhubung dengan aset/saham/tanah dan hartanah                                                       dan

  kepentingan             atas hartanah yang dimiliki oleh PKNS dan syarikat anaknya;                                selain

  daripada                                                aktiviti perniagaan biasa PKNS dan syarikat anaknya, dengan                               jumlah pelaburan tidak lebih dari RM2 juta.

  Y.Bhg. Tuan Othman Hj Omar Pengurus Besar PKNS
        1. Meluluskan cadangan PKNS dan syarikat anaknya membeli atau melabur di dalam perniagaan baru atau kontrak baru atau lain- lain                              inisiatif

  pembangunan bisnes dengan                               jumlah pelaburan                tidak melebihi RM2 juta.

  2. Membuat semakan semula                       dan

  memperakukan apa- apa                   cadangan pembangunan mega termasuk pembangunan semula dan projek- projek                             yang

  memerlukan              kos

   

        pelaburan yang tinggi.

   

  3.        Membuat                           semakan semula                       dan

  memperakukan pembubaran,                liquidasi atau                  penggulungan mana-mana                       syarikat anak                dan                      syarikat bersekutu.

   

  4.        Mengubah                atau

  ancaman                 untuk

  mengubah;                                   atau membenarkan mana- mana syarikat untuk mengubah                                   atau

  ancaman                                 untuk mengubah sifat, skop, bentuk dan operasi perniagaan                                              oleh syarikat anak PKNS dan anak syarikatnya; atau membenarkan mana-mana syarikat anak PKNS dan anak syarikatnya                                 untuk

  menggantung         atau

  ancaman                                untuk menggantung sebahagian                besar operasi                                perniagaannya secara    langsung                 atau tidak langsung.

  4. Perjawatan & Tatatertib Pengerusi: YB. Dato’ Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi 1. Memilih dan melantik pegawai- pegawai dalam kumpulan A dan B.
       

  Ahli:

  Y.Bhg. Tuan Othman Hj Omar Pengurus

  2.        Mengendalikan                       dan membuat                       pemilihan pegawai-pegawai yang layak dinaikkan pangkat bagi mengisi kekosongan                        jawatan

   

      Besar PKNS  

   

  3.

  naik   pangkat            dalam kumpulan A dan B. Menimbangkan pengasahan   jawatan pegawai-pegawai dalam percubaan dan pemangkuan         dari Kumpulan A dan B.
    4. Bagi                      pelantikan pegawai-pegawai baru, temu duga akan dijalankan oleh pihak pengurusan                               yang akan                                   membuat perakuan                            kepada Jawatankuasa Perjawatan                                 dan Tatatertib.
  5. Audit Pengerusi : Y.Bhg. Datuk Mohd Salleh Mahmud (bekas Ketua Akauntan Negara) 1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Mengkaji keperluan Unit Audit Dalam termasuk        sumber

  manusia, latihan, alatan, kewangan dan sebagainya          bagi

  memastikan kerja- kerja pengauditan dapat dilaksanakan dengan berkesan

   

  Mengkaji                                   dan meluluskan Rancangan                              Audit Tahunan    Unit Audit Dalam meliputi skop kerja,                  jadual, keanggotaan       serta penyelarasan     tugas antara                              Juruaudit Dalam dan Luar bagi mengelakkan berlakunya pertindihan tugas

      Ahli:

  Y. Bhg. Datuk Zalekha bt Hassan

      Y.B. Tuan Iskandar bin Abdul Samad
      Y.Bhg. Tuan Othman Hj Omar Pengurus Besar PKNS

   

        1.                Mengkaji                          laporan daripada                          Juruaudit Dalam dan Luar dan memperakukan tindakan susulan yang perlu                          kepada Lembaga                     Pengarah dan                   melaporkan kepada                                pihak pengurusan mengenai kakitangan                              yang

  didapati                                    telah melakukan sebarang penyelewengan untuk diambil                        tindakan susulan

   

  2.              Mengkaji                               dan menasihat                   Lembaga Pengarah               berhubung penyata                  kewangan, prospektus,                   laporan- laporan kewangan lain yang                  dikeluarkan, maklumat         prestasi secara    kuantitatif                 di atas aktiviti                   yang diaudit    dan   perkara lain yang melibatkan tanggungjawab sebagaimana                yang diputuskan                         oleh Lembaga Pengarah

   

  3.              Mengkaji                                   tahap pematuhan kepada dasar,                         undang-

  undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa yang ditetapkan                           oleh Lembaga Pengarah serta menilai sama ada aktiviti PKNS telah              diuruskan

  secara        berhemat,

   

         

   

  4.

  cekap dan berkesan

   

  Mengambil            daya

  usaha                  untuk mengarahkan Bahagian Audit Dalam untuk                       menyiasat sebarang pertelingkahan                  yang berlaku dalam PKNS serta               aduan                   yang diterima                   dari    orang awam atau kakitangan PKNS

        3. Memastikan                 Badan Berkanun             sentiasa mengubahsuai pelaksanaan        kerja selaras                        dengan perubahan                 ikhtisas yang            berlaku    dalam bidang                   perakaunan seperti pengisytiharan oleh Institut Akauntan Malaysia                            dan Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa.
  6 Tadbir Urus & Integriti Pengerusi :

  Y. Bhg Dato’ Haji Mohamad Roslan bin Sakiman

  i.

   

   

   

   

   

   

  ii.

  Mengenal pasti isu, masalah dan langkah- langkah penambah baikan berdasarkan terma-terma rujukan JKTI                              untuk

  dibentangkan                         di Mesyuarat JKTI Mengambi               tindakan susulan      ke       atas keputusan Mesyuarat JKTI     Negeri             untuk dilaksanakan             di peringkat agensi dan jabatan.

      Ahli :

  Y. Bhg Datuk Razali bin Che Mat

      Y. Bhg Dato’ Ir Haji Hamizan bin Mohd Inzan

   

      Dr. Loi Kheng Min iii. Menyelaras                                 dan melaksanakan aktiviti pemantauan ke atas keputusan Mesyuarat JKTI dan melaporkan hasil pemantauan tersebut.
  Y.Bhg. Tuan Othman Hj Omar Pengurus Besar PKNS
 3. Nyatakan anak-anak syarikat PKNS dan fungsinya?

  1. ANAK-ANAK SYARIKAT PKNS

   

  Bil. Nama Syarikat Aktiviti/Fungsi
  1. PKNS Engineering & Construction Bhd. Perkhidmatan                              Pengurusan Pembinaan
  2. Selangor Industrial Corporation Sdn. Bhd. Perkhidmatan pengurusan perniagaan,                   aktiviti perniagaan bahan-bahan binaan, pembangunan projek dan insurans.
  3. Selaman Sdn. Bhd. Pemaju hartanah
  4. PKNS Infra Berhad Pembinaan,                          Pembangunan Hartanah dan Kejuruteraan.
  5. De Palma Management Services Sdn. Bhd. Perkhidmatan                                        bidang hospitaliti
  6. PKNS Holdings Sdn. Bhd. Perkhidmatan Pelaburan, Pemasaran dan Sumber Manusia
  7. Kelana Property Development Sdn Bhd Pemaju        hartanah                      dan pelaburan pemasaran
  8. SACC Convec Sdn Bhd Perkhidmatan                                        bidang hospitaliti
  9. Worldwide Holdings Berhad Pembangunan                                           dan pengurusan                                  hartanah, perkhidmatan pengurusan alam sekitar, pegangan pelaburan dan pembuatan peralatan perubatan.

   

   

   

   

   

  Bil. Nama Syarikat Aktiviti/Fungsi
  10. Akademi PKNS Sdn Bhd. Menyediakan                                     platform pembelajaran berterusan bagi anggota dan lain-lain.
  11. Datumcorp International Sdn. Bhd. Pemaju hartanah
  12. PKNS Real Estate Sdn Bhd Menguruskan pembangunan hartanah PKNS dan membuat pelaburan kepada aset-aset yang membawa keuntungan

Lampiran

Tiada Lampiran.