Penyata Jawatankuasa

2022

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Peraturan Tetap

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Sumber Air Negeri Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)


arkib »