Penyata Jawatankuasa

2021

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Sumber Air Negeri Selangor (JPK-SAS)


arkib »