Penyata Jawatankuasa

2019

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)


arkib »