Timbalan Speaker

Jawatan Timbalan Speaker Dewan terkini disandang oleh
Y.B. Puan Dr Daroyah bt Alwi iaitu Ahli Dewan Negeri
Kawasan Sementa

Nama 
Y.B. Puan Dr Daroyah bt Alwi
ADN Kawasan Sementa (N43)

Maklumat Diri
Tarikh Pelantikan: 21 Ogos 2018
Negeri Kelahiran: Selangor
Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda
Pembedahan Pergigian, Universiti Malaya.

Maklumat Pejabat Timbalan Speaker
Pejabat Timbalan Speaker
Tingkat 1, Bangunan Annex,
Bangunan Dewan Negeri Selangor
40680 Shah Alam Selangor

Direktori
Telefon: 03 5544 7410
Faks: 03 5544 7924