Share

Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Kedua
Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Keempat Belas Tahun 2019

29 & 31 Julai 2019 (Isnin-Rabu)

< back

Size 
1430 KB
 
482 KB
 
534 KB
 
531 KB
 
476 KB
 
501 KB
 
603 KB
 
371 KB
 
429 KB
 
1580 KB


479 KB
 
7.45 KB
 
16.9 KB
 
14.2 KB
 
13.7 KB
 
64.7 KB
 
134 KB
 
30 KB
 
41.5 KB
 
183 KB
 
183 KB
 
206 KB
 
63.5 KB
 
1080 KB

522 KB
 
828 KB
 
470 KB
 
419 KB
 
457 KB
 
356 KB
 
378 KB
 
448 KB
 
520 KB
 
314 KB
 
310 KB
 
838 KB
 
387 KB
 
578 KB
 
533 KB


253 KB
 
67.1 KB
 
37.5 KB
 
19 KB
 
237 KB
 
163 KB
 
34.7 KB
 
52.2 KB