Share

Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Pertama (Angkat Sumpah) Penggal Pertama
Dewan Negeri Selangor
Ketiga Belas Tahun 2013

PADA 21 JUN 2013

(JUMAAT)

Tiada sesi soal dan jawab pada sesi ini

< back