Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2009

10 Mac hingga 13 Mac 2009 dan 16 Mac hingga 17 Mac 2009

173) MASJID WARISAN

Tahun: 2009

Sesi: 1

Isu: Hal Ehwal Islam

Adun: Y.B. Tuan Dr Shafie Bin Abu Bakar

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Terdapat sebuah masjid antara tertua di Selangor, di Kampung Sungai Ramal Luar, Kajang di Daerah Hulu Langat dikenali sebagai Masjid Mat Saman. Masjid ini berusia lebih dari 80 tahun (didirikan 1929). Penduduk berbelah bahagi antara mengekalkan Masjid lama atau meroboh dan mendirikan bangunan masjid yang baru. Tidakkah wajar masjid ini dikekal dan diiktiraf sebagai bangunan khazanah warisan?

  2. Jika demikian apakah rancangan pemuliharaan sewajarnya dilakukan

  3. Apakah sumber-sumber kewangan dapat dimanfaatkan bagi memulihara bangunan (masjid) warisan ini?

Lampiran

Tiada Lampiran.