Permohonan

Program ADUN Muda Selangor akan dibuka kepada pelajar-pelajar daripada:

  • Institut pengajian tinggi awam
  • Institut pengajian tinggi swasta
  • Badan-badan bukan kerajaan (NGO) anak muda /persatuan mahasiswa

Hanya 56 orang anak muda akan dipilih untuk menyertai program ini.

Syarat-syarat Penyertaan
  • Pemohon berada dalam lingkungan 18 – 24 tahun;
  • Pemohon merupakan warganegara Malaysia;
  • Pemohon fasih bertutur dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris;
  • Pemohon tinggal di Selangor DAN/ATAU;
  • Pemohon merupakan pelajar di institusi pengajian tinggi di Selangor.
Cara Memohon

Permohonan untuk sesi pertama Program ADUN Muda Selangor 2016 dibuka mulai 7 November – 22 November 2016.

Peserta-peserta yang berjaya akan dimaklumkan selewat-lewatnya pada 30 November 2016.

Permohonan dibuat dengan mengisi borang di bawah.

Program ADUN Muda Selangor akan berlangsung pada 8 Disember 2016.

 

Borang Permohonan

Maklumat Diri

Pendidikan

Kenyataan Peribadi

Maklumat Kecemasan

Maklumat Tambahan