Share

Penyata Jawatankuasa 2019

Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam

Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pejabat Daerah Dan Tanah

Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pihak Berkuasa Tempatan

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban Dan Ketelusan

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Penyata Jawatankuasa 2017

Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

 Jawantankuasa Hak dan Kebebasan

Penyata Jawatankuasa 2016

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Peraturan Tetap

Jawatankuasa Kira-kira Wang Kerajaan PAC

Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

 

Penyata Jawatankuasa 2015

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawantankuasa Hak dan Kebebasan

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

 

Penyata Jawatankuasa 2014

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Jawatankuasa Peraturan Tetap

 

Penyata Jawatankuasa 2013

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawantankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

 

Arkib