DEWAN NEGERI SELANGOR MERAKAMKAN SETINGGI PENGHARGAAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG MAHUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM MENJAYAKAN MESYUARAT KEDUA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG TELAH BERAKHIR PADA 2 OGOS 2022