Share

Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)

Ahli Jawatankuasa

 
Y.B. Tuan Dr. Idris bin Ahmad
N11 Ijok
(Pengerusi)
Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail D.P.P.N.
N25 Kajang
Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran
N34 Bukit Gasing
Y.B. Tuan Dr. Abd Rani bin Osman
N42 Meru
Y.B. Puan Hajah Halimah Binti Ali
N45 Selat Klang
Y.B. Tuan Ng Tien Chee
N27 Balakong
Y.B. Puan Halimaton Saadiah binti Bohan
N39 Kota Damansara
 

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Pihak Berkuasa Tempatan, sila muat turun di sini:

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014