Share

Jawatankuasa Peraturan Tetap

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan
N31 Subang Jaya
(Pengerusi)
Y.B. Puan Haniza bt. Mohamed Talha
N33 Taman Medan
Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
Y.B. Tuan Tan Pok Shyong
N47 Pandamaran
Y.B. Puan Lee Kee Hiong
N06 Kuala Kubu Baharu
Y.B. Puan Noor Hanim binti Ismail
N29 Seri Serdang
Y.B. Datuk Rosni binti Sohar
N05 Hulu Bernam
 
 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Peraturan Tetap, sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2014