Share

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Lau Weng San
N52 Banting
Y.B. Puan Juwairiya binti Zulkifli
N10 Bukit Melawati
Y.B. Tuan Rajiv A/L Rishyakaran
N34 Bukit Gasing
Y.B. Tuan Mohd Sany bin Hamzan
N15 Taman Templer
Y.B. Tuan Adhif Syan bin Abdullah
N55 Dengkil
Y.B. Dato’ Mohd Shamsudin bin Lias
N08 Sungai Burong

 

Penyata

Penyata untuk Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT), sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013