Share

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Lau Weng San
DAP - N52 Banting
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Rajiv A/L Rishyakaran
DAP - N34 Bukit Gasing
Y.B. Puan Wong Siew Ki
DAP – N27 Balakong
Y.B. Puan Juwairiya binti Zulkifli
PKR - N10 Bukit Melawati
Y.B. Tuan Mohd Sany bin Hamzan
AMANAH - N15 Taman Templer
Y.B. Tuan Adhif Syan bin Abdullah
PPBM - N55 Dengkil
Y.B. Dato’ Mohd Shamsudin bin Lias
BN - N08 Sungai Burong

 

URUS SETIA:

1) Encik Muhajirih bin Ahmad – Penolong Setiausaha Dewan

2) Puan Salmiah binti Hamdan – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

3) EncikAbdul Muiz bin Azmi – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

4) Cik Nurul Huda Sariff – Pembantu Tadbir

 

Penyata

Penyata untuk Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT), sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013