Share

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Ahli Jawatankuasa


Y.B Tuan Ng Suee Lim
N04 Sekinchan
(Pemangku Pengerusi PAC)
Y.B. Dato’ Mohd. Shamsudin bin Lias D.P.M.S., J.S.M., S.S.A.
N08 Sungai Burong
Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail D.P.P.N.
N25 Kajang
Y.B. Puan Rodziah Binti Ismail
N41 Batu Tiga
Y.B. Tuan Ng Tien Chee
N27 Balakong
Y.B. Tuan Dr. Abd Rani bin Osman
N42 Meru
Y.B. Dato' Haji Amiruddin bin Setro D.P.M.S., A.S.A. ADN
N12 Jeram

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC), sila muat turun di sini:

Tahun 2016

 Tahun 2015

Tahun 2014