Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Dewan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Ng Suee Lim
N04 Sekinchan
(Pengerusi)
Y.B. Dato’ Teng Chang Khim
N45 Bandar Baru Klang
(Wakil Y.A.B. Menteri Besar)
Y.B. Dato’ Mohd. Shamsudin bin Lias D.P.M.S., J.S.M., S.S.A.
N08 Sungai Burong
Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
Y.B. Puan Elizabeth Wong Keat Ping
N37 Bukit Lanjan
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin
N53 Morib
Y.B. Tuan Borhan bin Aman Shah
N54 Tanjung Sepat