Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Dewan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Ng Suee Lim
DAP - N04 Sekinchan
(Pengerusi)
Y.B. Dato’ Teng Chang Khim
DAP - N45 Bandar Baru Klang
(Wakil AMMKN)
Y.B. Puan Dr Daroyah binti Alwi
PKR - N43 Sementa
Y.B. Puan Elizabeth Wong Keat Ping
PKR - N37 Bukit Lanjan
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin
AMANAH - N53 Morib
Y.B. Tuan Borhan bin Aman Shah
PKR - N54 Tanjung Sepat
Y.B. Dato’ Mohd. Shamsudin bin Lias D.P.M.S., J.S.M., S.S.A.
BN - N08 Sungai Burong

 

URUS SETIA:

1) Encik Muhajirih bin Ahmad – Penolong Setiausaha Dewan

2) Puan Salmiah binti Hamdan – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

3) EncikAbdul Muiz bin Azmi – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

4) Encik Mohd Saifulnizam bin Hasmawi – Pembantu Tadbir