Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Dewan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan
N31 Subang Jaya
(Pengerusi)
Y.B Dato' Teng Chang Khim
N44 Sungai Pinang
(Wakil Y.A.B. Menteri Besar)
Y.B Dato' Mohd. Shamsudin bin Lias D.P.M.S., J.S.M., S.S.A.
N08 Sungai Burong
Y.B. Tuan Mohd Shafie bin Ngah
N26 Bangi
Timbalan Speaker
Y.B. Tuan Ng Suee Lim
N04 Sekinchan
Ketua Backbenchers
Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
N18 Hulu Kelang
Y.B Tuan Mat Shuhaimi bin Haji Shafiei
N50 Sri Muda