Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Ng Suee Lim
N04 Sekinchan
(Pengerusi)
Y.B. Puan Elizabeth Wong KeatPing
N37 Bukit Lanjan
Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
N18 Hulu Kelang
Y.B. Tuan Lau Weng San
N52 Banting
Y.B. Tuan Rizam bin Ismail
N01 Sungai Air Tawar
Y.B. Dato’ Dr Ahmad Yunus bin Hairi
N51 Sijangkang

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT), sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014