Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan
N31 Subang Jaya
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Ng Suee Lim
N04 Sekinchan
Y.B. Tuan Mohd Shafie bin Ngah
N26 Bangi
Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
N18 Hulu Kelang
Y.B. Tuan Dr. Xavier Jayakumar A/l Arulanandam
N49 Seri Andalas
Y.B. Puan Haniza bt. Mohamed Talha
N33 Taman Medan
Y.B. Datuk Sulaiman bin Abdul Razak
P.M.W., S.M.S., P.P.N.

N09 Permatang

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT), sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014