Share

Jawantankuasa Hak dan Kebebasan

Ahli Jawatankuasa

 
Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan
N31 Subang Jaya
(Pengerusi)
 
Y.B. Tuan Dr. Yaakob bin Sapari
N40 Kota Anggerik
Y.B. Tuan Dr. Xavier Jayakumar A/l Arulanandam
N49 Seri Andalas
Y.B. Puan Tiew Way Keng
N22 Teratai
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin
N53 Morib
Y.B. Tuan Ir. Haji Mohd Haslin bin Haji Hassan
N54 Tanjung Sepat
Y.B. Datuk Haji Johan bin Abd Aziz D.M.S.M., A.M.S., J.P.
N24 Semenyih

 

Penyata

Penyata untuk Jawantankuasa Hak dan Kebebasan, sila muat turun di sini:

Tahun 2017

Tahun 2015