Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran
DAP - N34 Bukit Gasing
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Chua Wei Kiat
PKR - N14 Rawang
Y.B. Tuan Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni
PKR - N49 Sungai Kandis
Y.B. Tuan Ahmad Mustain bin Othman
AMANAH - N02 Sabak
Y.B. Tuan Edry Faizal bin Eddy Yusof
DAP - N23 Dusun Tua
Y.B. Puan Rozana binti Zainal Abidin
PKR - N09 Permatang
Y.B. Dato’ Mohd Imran bin Tamrin
BN - N03 Sungai Panjang

 

URUS SETIA:

1) Encik Mohammad Izat Shafiq bin Ahmad Mashudi – Setiausaha Pejabat

2) Encik Ahmad Salami bin Zakuan – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

3) Encik Abdul Muiz bin Azmi - Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker

4) Cik Izan binti Mohd Taib – Pembantu Tadbir

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan, sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013