Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
N18 Hulu Kelang
(Pengerusi)
Y.B. Puan Noor Hanim binti Ismail
N29 Seri Serdang
Y.B. Puan Haniza binti Mohamed Talha
N33 Taman Medan
Y.B. Tuan Lau Weng San
N35 Kampung Tunku
Y.B. Puan Lai Nyuk Lan
N56 Sungai Pelek
Y.B. Tuan Kamarol Zaki bin Haji Abdul Malik
N01 Sungai Air Tawar
Y.B. Datuk Mat Nadzari
N07 Batang Kali

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan, sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013