Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran
N34 Bukit Gasing
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Chua Wei Kiat
N14 Rawang
Y.B. Tuan Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni
N49 Sungai Kandis
Y.B. Tuan Ahmad Mustain bin Othman
N02 Sabak
Y.B. Tuan Edry Faizal bin Eddy Yusof
N23 Dusun Tua
Y.B. Puan Rozana binti Zainal Abidin
N09 Permatang
Y.B. Dato’ Mohd Imran bin Tamrin
N03 Sungai Panjang

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan, sila muat turun di sini:

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013