Share

Hansard

Mesyuarat Dewan Negeri Menurut Peraturan Tetap 10 (3) Peraturan-Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor

DEWAN NEGERI SELANGOR

PENYATA RASMI

MESYUARAT DEWAN NEGERI

MENURUT PERATURAN TETAP 10 (3)

PERATURAN-PERATURAN TETAP DEWAN NEGERI SELANGOR

PADA 24 JANUARI 2011

( ISNIN )

 

< back

Size

640.88 KB

26.83 KB