Badan Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/EXCO)

y.b. puan rodziah binti ismail
Y.B. Puan Rodziah binti Ismail
N41 Batu Tiga
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa Dan Kampung Tradisi
y.a.b. dato’ seri amirudin bin shari
Y.A.B. Dato’ Seri Amirudin Bin Shari
N16 Sungai Tua
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan, Pembangunan Tanah & Pengurusan Sumber Alam, Hal Ehwal Agama Islam, Pendidikan, Komunikasi Strategik dan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)
y.b. dato’ teng chang khim
Y.B. Dato’ Teng Chang Khim
N45 Bandar Baru Klang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian Dan Perdagangan, Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)
y.b. tuan ir izham bin hashim
Y.B. Tuan Ir Izham Bin Hashim
N21 Pandan Indah
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur & Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian Dan Industri Asas Tani
y.b. tuan mohd khairuddin bin othman
Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda & Sukan dan Pembangunan Modal Insan
y.b. tuan ng sze han
Y.B. Tuan Ng Sze Han
N30 Kinrara
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam Dan Pembangunan Kampung Baru
y.b. puan dr siti mariah binti mahmud
Y.B. Puan Dr Siti Mariah Binti Mahmud
N29 Seri Serdang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga
y.b. tuan hee loy sian
Y.B. Tuan Hee Loy Sian
N25 Kajang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi Dan Inovasi (STI) Dan Hal Ehwal Pengguna
YB Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
YB Dato’ Masri Bin Mohd Daud
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
YB Dato’ Nor Azmie bin Diron
Pegawai Kewangan Negeri Selangor