Share

Badan Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/EXCO)

Y.A.B Dato' Seri Mohamed Azmin bin Ali
N19 Bukit Antarabangsa
Y.A.B Dato' Menteri Besar Selangor
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan, Pembangunan Tanah dan Pengurusan Sumber Alam, Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES) dan Penerangan
Y.B Dato’ Teng Chang Khim
N44 Sungai Pinang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan dan Pengangkutan
Y.B Dato’ Ir Iskandar bin Abdul Samad
N21 Chempaka
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Kehidupan Bandar
Y.B Puan Dr.Daroyah binti Alwi
N43 Sementa
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Hal Ehwal Wanita dan Keluarga
Y.B Puan Elizabeth Wong Keat Ping
N37 Bukit Lanjan
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Teknologi Hijau, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar
Y.B Tuan Ean Yong Hian Wah
N28 Seri Kembangan
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pembangunan Kampung Baharu dan Pemutihan Kilang Haram
Y.B Dato’ Dr. Ahmad Yunus bin Hairi
N51 Sijangkang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Jawatankuasa Adat Melayu, Pembangunan Desa dan Kampung Tradisi
Y.B Tuan Ganabatirau a/l Veraman
N48 Kota Alam Shah
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kemiskinan, dan Kerajaan Prihatin Dan Pekerja Ladang
Y.B Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad
N32 Seri Setia
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains dan Teknologi dan Inovasi
Y.B Tuan Amirudin bin Shari
N16 Batu Caves
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan, Kebudayaan dan Pembangunan Usahawan
Y.B Tuan Zaidy bin Abdul Talib
N15 Taman Templer
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Permodenan Pertanian dan Industri Asas Tani