Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Pertama (Pembukaan) Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Yang Keempat Belas Tahun 2020

Pada 16 Mac - 17 Mac 2020 (Isnin - Selasa)

Jadual Pertanyaan Size

1. Jadual Pertanyaan Bertulis 292 KB

2. Jadual Pertanyaan Mulut 287 KB


« back