Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2017

24 - 28 JULAI 2017 & 31 JULAI - 04 OGOS 2017

( ISNIN - JUMAAT & ISNIN - JUMAAT )

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Bertulis 8 MB

2. Soalan Mulut 4 MB


« back