Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2016

31 October 2016 - 4 November 2016 & 7 - 10 November 2016

(Isnin - Jumaat & Isnin - Khamis)

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Mulut 13 MB

2. Soalan Bertulis 8 MB


« back