Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2016

01 OGOS 2016 - 02 OGOS 2016

(ISNIN - SELASA)

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Mulut 12 MB

2. Soalan Bertulis 29 MB

3. Lampiran Soalan Mulut 7 MB


« back