Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Ketiga Penggal Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2015

30 OKTOBER 2015, 02 NOVEMBER – 06 NOVEMBER 2015 & 11 NOVEMBER – 13 NOVEMBER 2015

( JUMAAT, ISNIN - KHAMIS & RABU - JUMAAT )

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Mulut 6 MB

2. Soalan Bertulis 18 MB

Lampiran Bertulis

Lampiran No. 92b 290 KB

Lampiran No. 100a 290 KB


« back