Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2015

PADA 17 - 20 OGOS 2015

(ISNIN – KHAMIS)

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Mulut 10 MB

2. Soalan Bertulis 17 MB

Lampiran Bertulis

No. 2 - Jadual 3 16 KB

No. 4 - Lampiran A 261 KB

Lampiran B 236 KB

No. 12 - Lampiran B1 95 KB

Lampiran B1 150 KB

No. 17 - Lampiran A 210 KB

No. 18 - Lampiran A 175 KB

No. 25 - Jadual 6 261 KB

No. 31 - Lampiran G 210 KB

No. 35 - Lampiran A & Lampiran B 212 KB

No. 39 - Lampiran A 208 KB

No. 42 - Lampiran 1 84 KB

No. 42 - Lampiran 2 84 KB

No. 42 - Lampiran 3 85 KB

No. 51 - Lampiran A 176 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Azman Yusuf 44 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Azri Mohamad Arish 41 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Hj Ghazali Daud 28 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Ir Tiong Boon Keong 21 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Jeyasaleen 32 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2013 - Puan Norliana 35 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Ariffin Mahaiyuddin 39 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Azizi Ariffin 39 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Azri Mohamad Arish 37 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Halimey 49 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Hj Ghazali Daud 34 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Jeyasaleen 27 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Oon Chong Lin 19 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2014 - Raja Fairuz 36 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Ariffin Mahaiyuddin 40 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Azizi Ariffin 53 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Azri Mohamad Ariffin 32 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Haji Ghazali Daud 29 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Halimey 27 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Jeyasaleen 22 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Oon Chong Lin 9 KB

No. 52 - Belanja A.majlis2015 - Raja Fairuz 57 KB

No. 72 - Lampiran A, B & C -1 B

No. 99 - Lampiran 1 644 KB

No. 111 - Lampiran A 161 KB

No. 119 - Lampiran A 165 KB

Lampiran B 98 KB

No. 131 - Jadual 2 310 KB

Lampiran 1 19 KB

No. 137 - Lampiran 148 KB

No. 138 - Lampiran A 155 KB

No. 182 - Lampiran 1 & 2 386 KB

No. 183 - Lampiran 446 KB

No. 194 - Lampiran 294 KB

No. 197 - Lampiran A 17 KB

No. 205 - Lampiran A 1 MB

No. 215 - Lampiran A 16 KB

No. 205 - Lampiran A 1 MB

Lampiran B 160 KB

No. 218 - Jadual 5 83 KB

No. 233 - Lampiran 2014 100 KB

No. 233 - Lampiran 2013 93 KB

No. 233 - Lampiran 2015 10 KB

No. 234 - Lampiran 1 108 KB

No. 234 - Lampiran 2 204 KB

No. 234 - Lampiran 3 110 KB

No. 234 - Lampiran 4 80 KB

No. 234 - Lampiran 5 32 KB

No. 234 - Lampiran 6 162 KB

No. 234 - Lampiran 7 18 KB

No. 234 - Lampiran 8 11 KB

No. 234 - Lampiran 9 10 KB

No. 234 - Lampiran 10 118 KB

No. 234 - Lampiran 11 99 KB

No. 260 - Lampiran A 194 KB

No. 270 - Lampiran 198 KB

No. 282 - Lampiran A 225 KB


« back