Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Kedua Belas Tahun 2013

PADA 28 Jun 2013, 1 – 5 JULAI 2013 & 8 JULAI 2013)

(JUMAAT, ISNIN – JUMAAT & ISNIN)

Soalan Bertulis Size

1. Soalan Mulut 22 MB

2. Soalan Bertulis 55 MB


« back