Soalan Mulut & Soalan Bertulis

Mesyuarat Pertama (Angkat Sumpah) Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2013

PADA 21 JUN 2013

(JUMAAT)

Tiada sesi soal dan jawab pada sesi ini


« back