Share

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Sumber Air Negeri Selangor (JPK-SAS)

Catatan: Dahulu dikenali sebagai Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Sumber Air Mentah Negeri Selangor (JPK-SAM)

Ahli Jawatankuasa

Y.B. Tuan Ng Sze Han
N30 Kinrara
(Pengerusi)
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin
N53 Morib
Y.B. Tuan Dr. Idris bin Ahmad
N11 Ijok
Y.B. Tuan Mohd Shafie bin Ngah
N26 Bangi
Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran
N34 Bukit Gasing
Y.B. Datuk Sulaiman bin Abdul Razak
S.M.S., P.P.N.

N09 Permatang
Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah
N10 Bukit Melawati

 

Penyata

Penyata untuk Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Air Selangor, sila muat turun di sini:

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2015