Kenyataan Media SELCAT bertarikh 7 Januari 2015

Kenyataan Media SELCAT bertarikh 7 Januari 2015

 

07 JANUARI 2015

Pada 5hb Januari 2015, Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban, dan Ketelusan (SELCAT) Negeri Selangor telah bermesyuarat untuk membincangkan dua isu seperti berikut:

(1) Laporan Pengauditan Berkenaan Pembayaran Gratuiti Oleh Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) Dan Anak-Anak Syarikat Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) (“MBI”); dan

(2) Perlaksanaan Enakmen Kebebasan Maklumat (Freedom of Information).

Fungsi SELCAT adalah untuk menyiasat isu yang menyentuh kepada keupayaan, kebertanggungjawaban dan ketelusan pentadbiran Kerajaan Negeri DAN menyediakan laporan/penyata untuk dibentangkan dalam Dewan Negeri Selangor. Berkenaan Laporan Audit MBI, ahli-ahli Jawatankuasa SELCAT berpendapat bahawa tidak ada keperluan untuk menjalankan pendengaran awam mengenai perkara ini kerana siasatan audit yang menyeluruh telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri dan laporan audit tersebut telahpun dibentangkan di dalam Dewan Negeri Selangor dalam sidang Dewan Nov-Dis 2014 (Laporan Audit tersebut boleh dimuat turun di sini).

Isu seterusnya yang akan disiasat oleh SELCAT adalah berhubung perlaksanaan Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011 setelah menerima aduan bahawa Enakmen tersebut tidak berkesan di kebanyakan jabatan kerajaan negeri. SELCAT memandang serius terhadap isu akses maklumat kepada orang awam. Oleh itu, SELCAT memutuskan untuk mengadakan Pendengaran Awam pada 27hb Januari 2015 untuk menyiasat keberkesanan perlaksanaan Enakmen Kebebasan Maklumat di negeri Selangor.

Hannah Yeoh
Tuan Speaker

PENGERUSI JAWATANKUASA PILIHAN KHAS MENGENAI KEUPAYAAN, KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN KETELUSAN (SELCAT) NEGERI SELANGOR

Ahli Jawatankuasa SELCAT

1. Y.B. Puan Hannah Yeoh (Pengerusi) (Subang Jaya)

2. Y.B. Tuan Ng Suee Lim (Sekinchan)

3. Y.B. Tuan Mohd Shafie bin Ngah (Bangi)

4. Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib (Hulu Kelang)

5. Y.B. Tuan Dr. Xavier Jayakumar A/L Arulanandam (Seri Andalas)

6. Y.B. Puan Haniza Binti Mohamed Talha (Taman Medan)

7. Y.B. Tuan Sulaiman bin Abdul Razak S.M.S., P.P.N. (Permatang)